FORUM FOR
RENÆSSANCESTUDIER

.home
 

ved AARHUS UNIVERSITET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

FORUM FOR RENAISSANCE STUDIES

Tycho Brahes bog om den nye stjerne 450 år
Onsdag d. 10. maj 2023
kl. 19-22 i Bibliotekssalen, Rundetaarn, København.

Tirsdag d. 11. november 1572 fik den 26-årige Tycho Brahe øje på det han måtte tro var en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia. Et halvt år senere udkom hans bog om emnet – den der i en kort version af den meget lange titel er kendt som De nova stella (Om en ny stjerne). Præcis hvornår bogen udkom, vides ikke. Men de to breve der står som forord i bogen, er dateret hhv. 3. og 5. maj 1573. Vi har derfor besluttet at fejre bogens 450-årsdag 10. maj 2023.
       Jubilæet fejres med en temaaften med oplæg af Helge Kragh (professor emeritus, Niels Bohr Institutet), Morten Fink-Jensen (lektor v. Saxoinstituttet og universitetshistoriker for Københavns Universitet) og Peter Zeeberg (seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab). Arrangementet foregår i Rundetaarn, der oprindelig blev kaldt Københavns Kongelige Stjerneborg og viderefører tanker og indretning fra det ene af Tycho Brahes observatorier på Hven.

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. For nærmere oplysninger om programmet og tilmelding, se Programmet.

Programmet her.

Arrangementet bliver afholdt i sammenarbejde med Center for Dansk Nylatin (cdnl.dk).
prof. Maria Fabricius Hansen (KU) & Anne Haack Christensen (SMK),
Materialitet og ideologi i hofkulturen 1550-1650, med udgangspunkt i Rudolf von Deventers håndskrifter om fyrværkeri og artilleri tilegnet Frederik II
Onsdag d. 29. marts kl. 16.00-17.30
KUA, lokale 23.2.47

På Det Kongelige Bibliotek ligger to håndskrifter fra ca. 1585, spektakulært illustreret med fyrværkeri og ildvåben. Bøgerne, som er dediceret til Frederik II og skrevet på tysk af kongens krudtmester Rudolf von Deventer, er enestående vidnesbyrd om datidens fest- og krigskultur i Danmark og i europæisk sammenhæng.

Håndskrifterne er afsæt for et forskningsprojekt, hvor vi undersøger, hvilke materiale- og omverdensforståelser, der gjorde sig gældende i perioden. Vi ser håndskrifterne som en indgang til et bredere idé- og mentalitetshistorisk studie af den europæiske hofkultur ca. 1550-1650 og forventer, at forskningen i dem kan bidrage til en forståelse af de betydninger og ideologier, der ligger til grund for nutidens begreber om kultur, natur og teknologi. Projektet er et bredt, tværfagligt samarbejde mellem specialister inden for historiske kultur- og materialestudier. Første etape i projektet har været en tilgængeliggørelse af håndskrifterne gennem transskription og digitalisering, og vi er undervejs med at få dem oversat til nutidigt engelsk.
prof. Stephen Harrison (Oxford), Piccolomini's Ecloga: Poets, Politics and Piety
Torsdag d. 8. december 14.00-16.00
Lokale 1461-316, Jens Chr. Skous Vej 5, Nobleparken, AU

This talk looks at the pastoral hexameter Ecloga (1433-34) of Eenea Silvio Piccolomini (1405-64, Pope Pius II 1458-64). This poem naturally owes much to Vergil's Eclogues lexically and thematically; its setting at the sanctuary of San Giulio at Lago d'Orta near Novara suggests further links with early Christian prose and verse hagiography, and the poem also draws on the allegorical approach to pastoral in Petrarch's Carmen Bucolicum and its interests in regional politics. It is addressed to another rising poet, Maffeo Vegio (1407-58), who had already written his well-known Aeneid XIII, and was seeking patronage from the Visconti of Milan, a family also then served by Piccolomini.

Programme here.
prof. Stephen Harrison (Oxford), George Buchanan as neo-Latin poet
Tirsdag d. 6. dezember 2022
15:00-17:00
KU Amager, lokale 24.1.11

George Buchanan (1506-82) had a remarkable career: a distinguished classical teacher and scholar who spent much of 1520-60 in France, in his later years he returned to his native Scotland and was head of a college at his alma mater St Andrews, tutor to both Mary Queen of Scots and her son James VI, a leading figure in the new Church of Scotland and a key minister to James at the start of his reign.
This talk gives some introduction to the range of his neo-Latin poetry, feted all over Europe in his lifetime, and looks in some detail at his use of Horace in his Psalm Paraphrases and encomiastic odes, and of Vergil and others in his Silvae.

Programme here.
Repræsentationen af englemusik og engledans i renæssancens billeder og sacre rappresentazioni
ved PhD. Lise Hindsberg (KU)
Isidora Duncan danser Botticellis Primavera
ved prof. Lene Østermark-Johansen (KU)
Onsdag d. 9. november 2022
16:00-18:00
KU Amager, lokale 24.2.11
Tilmeding til on-line deltagelse
Før mandag d. 7. November til
pade@cas.au.dk

Tidligere Kalender

Marita Akhøj Nielsen & Lene Schøsler:
Leonora Christinas franske selvbiografi i diplomatarisk udgave og moderne oversættelse
Onsdag d. 27. april 2022
17:30
Panoramasalen i Diamanten (Det Kongelige Bibliotek, København)

 

Inden selve foredraget vil ANDERS TOFTGAARD præsentere originalmanuskriptet til den franske selvbiografi.

 

For knap 350 år siden forfattede Leonora Christina sin selvbiografi. Hun sad fængslet i Blåtårn og skrev på opfordring. Beretningen skulle formidles til kredse i Europa, hvor indflydelsesrige personer kunne tænkes at ville arbejde for hendes frigivelse. Derfor skrev hun på fransk, og derfor er hendes fortælling et defensorat, hvor hendes fortræffeligheder udpensles, mens ægtefællens meritter i vidt omfang forties. I modsætning til hendes fængselserindringer, Jammers Minde, har selvbiografien været kendt siden begyndelsen af det 18. århundrede, men originalen forsvandt i århundredets midte og blev først genfundet i 1952. Det er baggrunden for, at den først nu er blevet udgivet videnskabeligt tilfredsstillende. I 1949 blev den oversat til dansk, i en arkaiserende stil, der efterlignede forfatterens sprog i Jammers Minde. Derved står den i eftertrykkelig kontrast til den franske original, hvis stilleje gennemgående er ganske ukunstlet og letflydene, ret tæt på dagligsproget. Der var altså behov for en nyoversættelse, som respekterer Leonora Christinas egen stil. De hidtidige vurderinger af Leonora Christinas beherskelse af fransk har bygget på enkeltiagttagelser uden den nødvendige sproghistoriske indsigt. Det kaldte på en systematisk undersøgelse af hendes franskkundskaber.
Den tredobbelte opgave at udgive selvbiografien efter filologiske principper, at oversætte den og at underkaste den en lingvistisk analyse er nu løst af Marita Akhøj Nielsen og Lene Schøsler, som vil fortælle om deres arbejde.

 

Se programmet.

 

Florentine Epigraphy. Aspects of Propaganda and Patronage under the Medici
Wednesday 24 November 2021
14:00-18:00
on line
Medici arms

A digital conference is organized by Forum for Renaissance Studies, Denmark, and the Danish Academy in Rome,
24 November 2021, 14.00-18.00 (Florentine time)

 

Programme

(download the programme here)

 

         
Chair: Marianne Pade
14.00-14.15
Welcome by CHARLOTTE BUNDGAARD, director of the Danish Academy in Rome and MARIANNE PADE, chair of Forum for Renaissance Studies
14.15-14.45
PATRICK KRAGELUND, former director of the Danish National Art Library: "Appropriating the Language of Classical Style Epigraphy: The Medici Epitaphs in Sagrestia Vecchia in Florence's S. Lorenzo."
14.45-15.15
OUTI MERISALO, professor, University of Jyväskylä: "Lettering the might. Remarks on the palaeography of the inscriptions of the fifteenth-century Medici tombs in S. Lorenzo."
15.15-15.45
MARCO BUONOCORE, Scriptor Latinus Emeritus, Biblioteca Apostolica Vaticana: "Ita ut de plano recte legi possint. Modelli espositivi epigrafici tra tradizione e ideologia nella Firenze del Quattrocento."
Chair: Outi Merisalo
16.00-16.30
MARIANNE PADE, professor, University of Aarhus: "Parallels: the many aliases of Cosimo the elder"
16.30-17.00
HENK TH. VAN VEEN, professor emeritus, University of Groningen: "Captions and images. Artworks explained and unexplained in the Palazzo Vecchio and on the Piazza della Signoria, Florence (1537-1557)"
17.00-17.30
WILLIAM STENHOUSE, professor, Yeshiva University, New York: "Patrick's Precursors: Florentine inscriptions in Early Modern collections"
17.30
Concluding remarks
 
For questions please contact Marianne Pade (pade@cas.au.dk)
Zoom link will be announced shortly before the conference

 

Colloquium: Meaningful Memories
Monday 17 May 2021
13:00-16:30
Aarhus University
on line

The Danish Forum for Renaissance Studies and the Cultural Encounter project, Carlsberg Foundation, invite you to join us for the colloquium Meaningful Memories.

Mellan_Vouet_Allegory

The point of departure for the colloquium is the volume of the Nordic Journal of Renaissance Studies 17 (2020): Meaningful Memories. A cultural memory perspective on humanist interaction with the past, eds. Lærke Maria Andersen Funder & Trine Arlund Hass (available at www.njrs.dk/njrs_17_2020.htm).

     In a dialogue with prof. emerita Minna Skafte Jensen the seven contributors to the volume will talk about how they used cultural memory studies to structure research questions and analysis of their specific subject.

     Participation is free, but please register by sending an email to klftjah@cas.au.dk no later than May 10th, 2021.

Detail of: Claude Mellan (after Simon Vouet), Allegory on the faculties of the soul (1625).
From www.nationalgalleries.org (CC-BY-NC 3.0)

The colloquium will be held in English.

 

Programme

(download the programme here)

 

Discussant: Prof. Emerita Dr. Minna Skafte Jensen
Dept. of Classical Studies, University of Southern Denmark
13.00-13.15
Introduction by Trine Arlund Hass, PhD
HM Queen Margrethe II's Distinguished Postdoc, The Danish Academy in Rome & Aarhus University
& Lærke Maria Andersen Funder, PhD
Research assistant, Museology, Aarhus University
13.15-14.00
Presentations by Matthew Norris, PhD
Research fellow, Department of the History of Ideas and Science, Lund University
Lærke Maria Andersen Funder, PhD
14.00-14.15
Break
14.15-15.00
Presentations by Trine Arlund Hass, PhD
Anders Kirk Borggaard
PhD Fellow Cultural Encounter, Aarhus University
15.00-15.15
Break
15.15-16.15
Presentations by Maren Rode Pihlkjær
Cand.mag. Classical Philology, Aarhus University
Prof. Dr. Marianne Pade
School of Culture and Society, Classical Philology, Aarhus University
Dr. Johann Ramminger
Thesaurus Linguae Latinae-Institute at the Bavarian Academy of Sciences, Munich

 


Denne side er sammensat 28-8-1997 / red. 29-04-2021