om Forum
about Forum
Contact
home

FORUM FOR
RENÆSSANCESTUDIER

KALENDER

LINKS

nr. 8
 
 

ved AARHUS UNIVERSITET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

FORUM FOR RENAISSANCE STUDIES

PUBLICATIONS

 

KALENDER

 
Arrangementer efteråret 2012:
 
10.-12.oktober 2012 
Inaugural Conference for
The Nordic Network for Renaissance Studies
The conference is arranged by The Nordic Network for Renaissance Studies (NNRS) and The Forum for Renaissance Studies in collaboration with The Centre for Neoplatonic Virtue Ethics (CNVE) at the University of Copenhagen. Key-note speakers are kindly invited by the CNVE.

The NNRS-conference is open for everyone with an interest in Renaissance studies. There is no conference-fee, but all delegates will have to register. For registration of conference attendance without a paper at the NNRS-conference, please write to Peter Zeeberg pz@dsl.dk.

Preliminary programme here (pdf).
Abstracts here (pdf).
Information on how to register for the closing dinner here (pdf).

More information about NNRS here.
 
Arrangementer foråret 2011:
 
12. maj 2011 
Renæssancens intertekstualitet
Seminar ved Aarhus Universitet,
bygning 1453, lokale 121,
torsdag d. 12. maj 2011 kl. 11.15-17.30
Forum for Renæssancestudier AU afholder et seminar om intertekstualitet i forskellige medier. Forskere fra fagområderne klassisk filologi, klassisk arkæologi, italiensk og kunsthistorie vil belyse renæssancens brug af referentialitet og reception af antikken. Vi viser eksempler på hvordan man i både sproglige og materielle medier styrker sin fremstilling og identitet ved at referere til antikke elementer, og diskuterer hvad der vindes ved brugen af denne intertekstualitet.

Alle interesserede er meget velkomne til at møde op og deltage uden forudgående tilmelding. Ønskes frokost til 100 kr., så send venligst tilmelding til slkcp@hum.au.dk senest 1. maj.
Program her.
Program
11.15-11.20 Velkomst
11.20-12.00 Leonardo Cecchini:
Overvejelser om intertekstualitet med eksempler fra Boccaccios Decameron
12.00-12.40 Bengerd Juul Thorsen:
Alexander Gottlieb Baumgartens brug af Horats i Meditationes (1735)
12.40-13.40 Frokost
13.40-14.20 Hannemarie Ragn Jensen:
Botticellis og Mantegnas fortolkning af Apelles' bagtalelse
14.20-15.00 Lærke Maria Andersen Funder:
Renæssancens kabinetter: et sted mellem ting og tekst
15.00-15.40 Marianne Pade:
Materiel intertekstualitet: romersk epigrafik i renæssancen
15.40-16.00 Kaffe
16.00-16.40 Trine Arlund Hass:
Oversættelse og imitation: Eobanus Hessus og Theokrit
16.40-17.20 Camilla Horster:
Sproglig intertekstualitet i Lorenzo Vallas nylatin
17.20-17.30 Afslutning
 
 
16. marts 2011  Forum for Renæssancestudier og Det Kongelige Bibliotek inviterer til gæsteforelæsningen

Grace and Labour in the Arts of the Italian Renaissance
ved Dr. Ita Mac Carthy, University of Birmingham

Onsdag d. 16. marts 2011, kl. 15.15-17
Kulturarvssalen, Det Kongelige Bibliotek (etage E-øst)
Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 Kbh. K


  I forbindelse med foredraget fremvises et udvalg af orignaludgaver af de i foredraget omtalte værker. Tilmelding er nødvendig (se venligst her).
 
 
Arrangementer efteråret 2010:
 
25.–27. nov. 2010  Media in Transition
The Book as Material Object and Vehicle of Content from the Middle Ages to the Seventeenth Century (AU).
  More information: klassisk.au.dk/mediaintransition/
 
19. nov. 2010 Tiara eller turban
Renæssancehumanisterne, islam og det Osmanniske rige
Tværfagligt seminar ved Københavns Universitet,
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
19. november 2010 i lokale 23.4.39.
Forholdet mellem det kristne Europa og den islamiske verden i det 14.-16. århundrede var på den ene side præget af militære konfrontationer og på den anden af stærke handelsmæssige og kulturelle forbindelser. Seminaret belyser dette forhold med særligt fokus på renæssance-humanisternes holdning til det osmanniske rige. Humanisterne spillede en central rolle i formuleringen af idéen om en kristen, europæisk identitet med rødder i den latinske og græske verden – ofte i opposition til islam og osmannerne. Oplæggene undersøger hvilke forestillinger om osmannerne og islam der kommer til udtryk i tekster på nylatin og folkesprog af periodens fremtrædende kunstnere og intellektuelle: breve, traktater, historieskrivning, digtning - og i scene- og billedkunst.
Alle er velkomne!
Programme og resumeer her.
Programme
9.10 Velkomst
9.15-9.45 Ole Jorn:
Det osmanniske rige - Europas politiske og militære supermagt i 15.-16. årh.
9.45-10.15 Pia Schwarz Lausten:
Petrarcas forsvar for Vesten
10.15-10.45 Michael Cotta-Schønberg:
Pave Pius II's syn på tyrkerne
10.45-11.00 Kaffepause
11.00-11.30 Johann Ramminger:
Humanisternes latinske 'tyrkervokabular'
11.30-12.00 Marianne Pade:
Fortiden som argument. Kardinal Bessarions retorik i kampagnen mod tyrkerne
12.00-12.30 Minna Skafte Jensen:
En albansk humanists beskrivelse af tyrkerne: Marin Barleti (ca. 1450-ca. 1520).
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.00 Martin Schwarz Lausten:
Danske humanisters og reformatorers holdninger til Tyrken (Islam og muslimerne) i 1500-tallet
14.00-14.30 Bent Holm:
Tyrken og Paven. Konspiration og apokalypse i Christian 4.s kroningsoptog
14.30-15.00 Kaffepause
15.00-15.30 Hannemarie Ragn Jensen:
Østens vise mænd. Hellig tre konger i italiensk malerkunst ca. 1400-1550
15.30-16.00 Mogens Nykjær:
Venedig vs. tyrken. Arsenalets port som politisk monument
16.00-16.30 Mikael Bøgh Rasmussen:
Et marked for Tyrkerbilleder? Overvejelser over Melchior Lorcks markedsorientering.
For yderligere oplysninger kontakt Pia Schwarz Lausten lausten@hum.ku.dk .
 
Tidligere arrangementer:
 
25. marts 2010:   Temadag
"Looking at Apuleius: Illustrations of a Classic"
Torsdag d. 25.03.2010 kl. 14-17.30 i lokale 23.4.39 (KUA)
 
Programme
14.00: Welcome
14.15-15.00: Julia Haig Gaisser (Bryn Mawr):
"Illuminating Apuleius' Golden Ass"
15.00-15.45: Patrick Kragelund (Danmarks Kunstbibliotek):
"The archaeology of Love: Apuleius and the erotic imagery of Nicolai Abildgaard"
Pause
16.15-17.00: Margrethe Floryan (Thorvaldsens Museum):
"Ages of Love. Bertel Thorvaldsen Reworking Cupid & Psyche"
Efter foredragene serveres et glas vin.

se tidligere arrangementer


Denne side er sammensat af MariannePade 20-12-1999 / red. 2-10-2010