FORUM FOR
RENÆSSANCESTUDIER

.home
 

ved AARHUS UNIVERSITET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

FORUM FOR RENAISSANCE STUDIES

OM FORUM / ABOUT FORUM

Forum for Renæssancestudier er en tværfaglig gruppe, der blev grundlagt på Københavns Universitet i 1984. Forum har siden 1984 organiseret foredrag, seminarer og internationale kongresser, samt et tværfagligt tilvalg i renæssancekundskab. Forum udgiver serien Renæssancestudier (oversigt her; kan bestilles ved henvendelse til Museum Tusculanum Press) og tidsskriftet Nordic Journal of Renaissance Studies (tidl. Renæssanceforum), som er frit tilgaengeligt på njrs.dk.

The Forum for Renaissance Studies is an interdisciplinary group of scholars, formed originally at the University of Copenhagen. Since 1984 it has organized seminars and conferences, and published the series Renaissance Studies (which can be ordered from Museum Tusculanum Press; list of volumes here) and the Nordic Journal of Renaissance Studies (formerly Renæssanceforum) which is freely available under njrs.dk.

Medlemmer / Members:

 • Rektor, Unn Irene Aasdalen, Nansenskolen (Norsk humanistisk akademi) i Lillehammer, email: aasdalen@gmail.com.
 • Lic.phil. Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag, email: alenius@mtp.dk
 • Lektor, Dott. Leonardo Cecchini, Institut for Æstetik og Kommunikation - Italiensk, AU, email: leonardo.c@dac.au.dk
 • Lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU, email: dqr730@hum.ku.dk
 • Ph.d. Trine Arlund Hass, Carlsberg Foundation Junior Research Fellow at Linacre College, University of Oxford, email: trine.hass@classics.ox.ac.uk
 • Professor em., dr.phil. Minna Skafte Jensen, email: minna.s.j@gmail.com
 • Professor, dr.phil. Marianne Pade, Institut for Kultur og Samfund - Klassisk Filologi, AU, email: pade@cas.au.dk (formand)
 • Dr. Johann Ramminger, email: j.ramminger@gmail.com
 • Lektor em., mag.art. Lene Waage Petersen, Afdeling for Romansk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, email: waage@hum.ku.dk
 • Professor em., dr.phil. Lene Schøsler, Afdeling for Romansk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, email: schoesl@hum.ku.dk
 • Direktør, dr.philos. Karen Skovgaard-Petersen, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, email: ksp@dsl.dk
 • Seniorforsker, ph.d. Peter Zeeberg, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, email: pz@dsl.dk (næstformand)
 • Lektor, dr. phil., Lene Østermark-Johansen, Afdeling for Engelsk, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU, email: oesterm@hum.ku.dk (næstformand)

  Webmaster: Dr. Johann Ramminger.

Adresse / Address:

Forum for Renæssancestudier
c/o Marianne Pade
School of Culture and Society
Aarhus University
Jens Chr. Skous Vej 5
DK-8000 Aarhus C
e-mail: pade@cas.au.dk


Denne side er sammensat 28-8-1997 / red. 5-10-2018