Startside


Forum for Rennæssancestudier indkalder forslag til foredrag
til en temadag om

Frederik II som mæcen (1559-88)

Anden halvdel af 1500-tallet var en blomstingstid for kunst og kultur i Danmark. Den materielle baggrund var dels alment en stærk økonomi, baseret på eksport af korn, kvæg og fisk til de krigshærgede sydligere dele af Europa, dels aristokratiets og især kongens mæcenatsvirksomhed. Størstedelen af den katolske kirkes rigdomme var efter reformationen endt i kongens kasse, og ikke mindst Frederik II brugte gavmildt af sine midler på at understøtte kunst og kultur. I praksis udformede denne politik sig både som stipendier til enkeltpersoner (f.eks. til studierejser i udlandet) og som støtte til etablering af større institutioner, Anders Sørensen Vedels Liljebjerg i Ribe og Tycho Brahes Uraniborg på Hven. Digteren Hans Jørgensen Sadolin har givet prægnant udtryk for forholdet i flg. epigram:

Nomina dant vates, laurum rex donat et aurum.
Sic rex, sic vates munera digna ferunt.

(Navne er det digterne der tildeler, men kongen giver laurbær og guld. Sådan har kongen og digterne hver deres passende opgaver.)

Umiddelbart synes der at være et mønster i kongens mæcenatsvirksomhed, så at arkitekter, billedkunstnere og musikere blev inviteret fra udlandet, hvorimod digtere, humanistiske forskere og naturvidenskabsmænd blev rekrutteret fra landets egen befolkning. Men hverken dette eller andre sider af emnet er hidtil blevet studeret i detaljer. En række spørgsmål rejser sig: hvilke former for virksomhed nød støtte? Hvad forventede hhv. patronen og klienten sig af forholdet? Hvilken betydning havde stænderforskelle for systemet? Hvilke sprog benyttede man til de forskellige opgaver? Hvilket publikum henvendte de forskellige aktiviteter sig til? Hvad lykkedes og hvad gik skævt? Hvilken betydning fik indsatsen på længere sigt?

Forum for Renæssancestudier ved Københavns Universitet ønsker at stimulere til forskning i emnet, og derfor forbereder vi en temadag 20.5.2005 på Kronborg slot. Sproget er dansk (eller svensk eller norsk). Det er tanken at udgive foredragene som et bind af serien Renæssancestudier.

Vi indkalder hermed forslag til foredrag inden for den ovenfor skitserede tematik. Hvis du ønsker at deltage, bedes du melde dig hos en af nedennævnte arrangører senest den 22.10. og angive dit bidrag med en titel og et resumé på 4-5 linjer.

Vi har foreløbigt tilsagn om deltagelse fra prof. John Christianson, Luther College, Decorah, USA.

På Forum for Renæssancestudiers vegne

Minna Skafte Jensen
Søndre Alle 17
2500 Valby
minna@litcul.sdu.dk
Marianne Pade
Klassisk og romansk institut
Aarhus Universitet
Jens Chr. Skous Vej 5
8000 Århus C
pade@hum.ku.dk
Peter Zeeberg
Det danske Sprog-
og Litteraturselskab
Christians Brygge 1
1219 Kbh. K
pz@dsl.dk