home

FORUM FOR
RENÆSSANCESTUDIER

KALENDER

LINKS


 
 

ved AARHUS UNIVERSITET
og KØBENHAVNS UNIVERSITET

FORUM FOR RENAISSANCE STUDIES

PUBLICATIONS
 

Tidligere Kalender

Ludovico Ariostos Orlando Furioso Ludovico Ariostos Orlando Furioso
Eksport (iCal)
27.11.2014
15:00
KUA 15A.2.13

DEN RASENDE ROLAND

 

Seminar i anledning af udgivelsen af

 

Ludovico Ariosto: Den rasende Roland
Et udvalg oversat til dansk af Ida Høeg Jacobsen og John Pedersen
Med indledning, kommentarer og afsluttende essay af Lene Waage Petersen
Renæssancestudier 16
Kbh.: Museum Tusculanums Forlag 2014

 

Københavns Universitet Amager, lokale 15A.2.13
Torsdag d. 27.11. kl. 15.15-18


15.15-15.25  Institutleder, lektor Jørn Boisen: Velkomst
15.25-16.10  Dr. Serena Pezzini: L’Orlando Furioso e la sua traduzione in immagini – Le illustrazioni del cinquecento

16.10-16.35  Reception – med mulighed for køb af bogen

16.35-17.15  Prof. em. John Pedersen: Er det galskab at oversætte Ariosto?
17.15-17.35  Prof. em. Eric Jacobsen: Eposåbninger – i anledning af Ida Høeg Jacobsens oversættelse
17.35-18.00 Lektor Pia Schwarz Lausten: Saracenere og tyrkere i Orlando furioso

 

Dr. Pezzini er medarbejder ved basen/forskningsprojektet ”L’Orlando Furioso e la sua traduzione in immagini”. Hendes foredrag vil være på italiensk, men selv uden at kunne sproget vil man have glæde af at se hendes eksempler på tidlige illustrationer til eposet.
     Det er også muligt at komme til receptionen og kun deltage i den dansksprogede del af seminaret.


Arrangører:
Forum for Renæssancestudier
Istituto Italiano di Cultura
Centre for Renaissance Studies, Københavns Universitet

Komparativ lingvistiks forhistorie Komparativ lingvistiks forhistorie
Eksport (iCal)
25.04.2014
13:00
KUA, lok. 27-0-49

Komparativ lingvistiks forhistorie

Temaeftermiddag 25.4.2014 kl. 13-17 på Københavns Universitet Amager, lokale 27-0-49

Program:


13.00: Prof. em. Minna Skafte Jensen, Syddansk Universitet Odense:
Indledning
Sproghistorikere i 15/1600-tallet forsøgte energisk at kombinere Bibelen, særlig fortællingerne om   Skabelsen, Syndfloden og Babelstårnet, med den antikke tradition. Dertil kom deres egne iagttagelser af  ligheder og forskelle mellem sprog. Samtidig var der aktuelle politiske hensyn at tage, for så vidt som  den nation der havde det ældste sprog, også var den mest ærværdige og dermed havde ret til  overherredømme. Nogle eksempler fra Danmark og Finland vil blive inddraget (Claus Christoffersen  Lyschander (1558-1623), Bertel Knudsen Aqvilonius (1588-1650) og Daniel Juslenius (1676-1752).

13.30: Ordbogsredaktør Marita Akhøj Nielsen, Det danske Sprog- og Litteraturselskab:
Sprogsammenligningens nytte og nødvendighed
Det store projekt for Anders Sørensen Vedel (1542-1616) var udarbejdelsen af en omfattende Danmarkshistorie på niveau med de store europæiske kulturnationers fædrelandsskildringer. I hans skiftende planer var en beskrivelse af det danske sprog en fast bestanddel, uden at den dog var præcist defineret. Sprogbeskrivelsen, som bl.a. indbefattede en sammenligning med andre sprog, var for Vedel som for hans samtidige en vigtig og pålidelig metode til at fastlægge folkeslagenes oprindelse, slægtskab, vandringer og historie. Vedel fik aldrig realiseret sit danmarkshistoriske projekt, men der er bevaret forarbejder af forskellig art, og han publicerede en mindre afhandling om navnet Danmarks etymologi. Ud fra det brogede materiale skitseres Vedels sproghistoriske teori og metode.

14.00: Professor Gottskálk Jensson, Københavns Universitet og Háskóli Íslands:
Arngrímur Jónssons modersmålspurisme i dens oprindelige kontekst
Den islandske humanist Arngrímur Jónsson (1568-1648) er bl.a. kendt som ophavsmanden til den islandske sprogpurisme, som stadig i vores tid er det måske stærkeste særpræg ved islandsk kultur. Men da præsten på Melstad udstak disse æstetiske kriterier, forholdt han sig til en helt anden sproghistorisk tradition, end den, som den moderne sprogpolitik bygger på. I foredraget vil jeg anskue Arngrímur Jónssons sprogvidenskab i dens oprindelige bibelsk-antikvariske kontekst med – på den ene side – de grammatiske afhandlinger i Codex Wormianus (AM 242 fol.), og – på den anden – den italienske anti-goticisme og latinske sprogreform.

14.30: Pause

15.00: Phd-studerende Matthew Norris, Lunds Universitet:
The Alphabet of All Languages (Alphabetum Omnium Linguarum): The Runes and the Origins of Writing in the Antiquarian Scholarship of Johannes Bureus
From his earliest investigations of runic inscriptions in the 1590s, the Swedish antiquary Johannes  Bureus (1568–1652) sought to understand the runes in the broader context of the history of writing  systems. This lecture will give a brief overview of Bureus's lifelong attempt to establish the antiquity of  the runic script through an etymological analysis of the names of the runic letters, a comparative survey  of ancient alphabets, and a restoration of the ancient wisdom embodied in the earliest scriptural forms.

15.30: Professor Mats Malm, Göteborgs Universitet:
Georg Stiernhielm och Olof Rudbeck: språk, poesi och historia
Georg Stiernhielm (1598-1672) och Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702) gjorde sig kända som den svenska stormaktstidens två mest framträdande vetenskapliga patrioter. Trots den gemensamma nationalismen bearbetade de språket på helt olika sätt, för helt olika ändamål. Båda utvecklade också litterära tillämpningar av språket, men återigen på helt olika vis. Genom sammanställningen av de två avser föredraget att tydliggöra vad som framstår som några specifika särdrag i tidens språkteori.

16.00: Ludvig Holberg: Epistel 193 (1750) (Oplæsning: Peter Zeeberg)

16.15: Professor Frans Gregersen, Københavns Universitet:
Kampen om Rasmus Rask i samtid og eftertid
Rasmus Rask bliver almindeligvis fejret som den indoeuropæiske sammenlignende sprogvidenskabs grundlægger (sammen med Franz Bopp og Jacob Grimm). Imidlertid påpegede allerede Louis Hjelmslev at dette er en reducerende læsning af Rasmus Rasks hele indsats. I foredraget opridses fortolkningernes kampzone med fokus på Paul Diderichsen og Louis Hjelmslevs synspunkter.
Reference:
Frans Gregersen: Introduction to the new edition of Niels Ege’s translation of Rasmus Rask’s prize essay, Rasmus Rask: Investigation of the Old Norse or Icelandic Language, Amsterdam: John Benjamins 2013

Boccaccio 700 år, internationalt seminar Boccaccio 700 år, internationalt seminar
Eksport (iCal)
04.10.2013
09:00
KUA, lok. 27.0.09 og 27.0.47

"NELLA MOLTITUDINE DELLE COSE"

internationalt seminar i anledning af 700-året for Giovanni Boccaccios fødsel

fredag d. 4. oktober 2013

kl. 9-18

Københavns Universitet Amager, Njalsgade 128
lok. 27.0.09 og 27.0.47

Alle er velkomne

Seminaret er arrangeret af Det Italienske Kulturinstitut i København og Københavns Universitet, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Det fulde program kan downloades her

Renæssancens farlige tankemøder Renæssancens farlige tankemøder
Eksport (iCal)
16.05.2013
16:00
KUA1, lok. 24.1.45

Else Marie Lingaas (Oslo)

Ficino og Orfeus:
Kjetterske hymner, suspekt kjærlighet og hedensk teologi i forsvaret for Platon

 
I Marsilio Ficino's kommentar til Platons Symposium dukker den greske antikks sanger og anti-helt Orfeus opp i overraskende mange sammenhenger. Ficino ser ut til å tillegge Orfeus stor autoritet, til tross for at Platon selv avviste ham som en svak og feig lyrespiller. Hvordan kunne denne greske sagnfiguren, kjent for å synge hymner til stjernene og for å innstifte den problematiske guttekjærligheten, være en nyttig medspiller for Ficino i arbeidet med å forene kristendom og platonisme?
 

Unn Irene Aasdalen (København)

Pico og Averroës:
Om sjelens udødelighet – og andre dødsens farlige spørsmål

Averroës’ lære om sjelen hevdet at sjelen er delt i to. En lavere, individuell del, som dør med mennesket, og en høyere del som er udødelig – men kollektiv, og felles for alle. Averroës’ løsning innebærer en slags ’det evige livs kommunisme’. Den ble også fordømt i Paris i 1277, og deretter ikke egentlig gjenoverveiet før noen dristige italienske renessansetenkere vendte tilbake til Averroës på slutten av det teoretisk tolerante 1400-tallet. Der trakk den kristne synkretisten Giovanni Pico della Mirandola inn Averroës’ radikale, islamske tenkning i sin filosofi. Av denne farlige sammentenkningen fulgte en lang rekke problemer – også av teoretisk art. 

[ Tidligere arrangementer ]  

  © 2004 - 2012  Admidio Team